Frön och lökar!

Vi kommer i år INTE att ha varken lökar eller frön, pga platsbrist.